ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - GRID CONNECTED

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – GRID CONNECTED

  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης και κατασκευής για σταθμούς έως 400kw με προσυμφωνημένη τιμή στο βασικό δίκτυο. Είμαστε δίπλα σας από την εύρεση της θέσης εγκατάστασης μέχρι την οριστική σύνδεση με το δίκτυο και την αντιμετώπιση βλαβών κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
  • Μεγάλα διασυνδεδεμένα συστήματα από 400 KW έως αρκετά MW. Μελέτη απόδοσης φωτοβολταϊκών συστημάτων για σίγουρες επενδύσεις και χαμηλό κόστος κατασκευής χάρις στον ιδιόκτητο εξοπλισμό μας και στους αξιόπιστους προμηθευτές μας.
  • Συστήματα ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) για αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση σε ενεργειακά κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις πρωτογενούς τομέα. Κάλυψη ενεργειακών απαιτήσεων έως και 98%.

H ALESCO έχει δημιουργήσει ένα δυναμικό δίκτυο συνεργατών, παρέχοντας στους πελάτες της τα πιο σύγχρονα υλικά με άριστη ποιότητα κατασκευής.

Search Alesco | Τεχνικό Γραφείο
Share:
Profiles:
Open

ESPA