ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Για όλες τις παρακάτω κατηγορίες ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εκπονούνται πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων και παρέχονται αναλυτικά τεύχη υπολογισμών.

  • Μελέτες Πυρασφάλειας
  • Σχέδια ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ
  • Μελέτες θέρμανσης
  • Μελέτες κλιματισμού VRV/VRF
  • Μελέτες εξαερισμού – αερισμού
  • Ηλεκτρολογικές μελέτες
  • Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων
  • Μελέτες ανελκυστήρων και ανυψωτικών συστημάτων
Search Alesco | Τεχνικό Γραφείο
Share:
Profiles:
Open

ESPA