ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ- ΣΤΕΓΗΣ

Μόνωση με μη υδατοπερατά υλικά με σκοπό την στεγανοποίηση των επιφανειών που είναι εκτεθειμένες σε νερά και υγρασία. Μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με θερμομόνωση σε βατά ή μη δώματα και στέγες όλων των τύπων.

Μετά από λεπτομερή αποτίμηση της κατάστασης των επιφανειών επιλέγεται ο τύπος υγρομόνωσης ή θερμο-υγρομόνωσης που θα εφαρμοστεί. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, επαρκούς αντοχής, καθαρό και στεγνό. Αρχικά απομακρύνονται τυχόν αποκολλήσεις σκυροδέματος, γίνεται καθαρισμός της επιφάνειας και σφραγίζονται τυχόν ρωγμές. Εφαρμόζεται επίστρωση με πιστοποιημένα υλικά τα οποία:

  • Λειτουργούν με τεχνολογία ωρίμανσης που ενεργοποιείται με την υγρασία αλλά δεν επηρεάζεται από αυτή.
  • Είναι αδιαπέραστα από υδρατμούς, επιτρέποντας όμως πλήρη διαπνοή στα δομικά στοιχεία.
  • Έχουν άριστη πρόσφυση με το σκυρόδεμα και υψηλή αντοχή σε κάμψη, θλίψη και μεταβολές θερμοκρασίας.
  • Αποτελούνται μεταξύ άλλων από μεμβράνες πολυουρεθανικής βάσης οι οποίες σχηματίζουν ανθεκτική στεγανοποίηση χωρίς ραφές για εκτεθειμένες επιφάνειες δωμάτων.
Search Alesco | Τεχνικό Γραφείο
Share:
Profiles:
Open

ESPA