Η υγρασία και η εμφάνιση διαρροών στη στέγη είναι προβλήματα που εμφανίζονται συχνά και μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές φθορές. Η συστηματική συντήρηση και επισκευή της στέγης είναι μια απαραίτητη τεχνική παρέμβαση για κάθε οικοδομή για να διατηρείται καλή η κατάσταση των δομικών στοιχείων του κτιρίου.

Στην ALESCO αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες επισκευής, (επιδιόρθωση ρωγμών, αντικατάσταση σπασμένων κεραμιδιών, επισκευές υδρορροών, θερμομονώσεις και υγρομονώσεις στεγών, ενίσχυση μόνωσης), αλλά και όλες τις μελέτες και εργασίες για την ανακατασκευή ή τον σχεδιασμό νέας στέγης.

Search Alesco | Τεχνικό Γραφείο
Share:
Profiles:
Open

ESPA