Τα προβλήματα υγρασίας σε οροφές που προκύπτουν από κακή απορροή των νερών της βροχής ή από συγκεντρώσεις υδάτων λόγω φθοράς των επιφανειών αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με υγρομόνωση ή αλλιώς στεγανοποίηση δώματος ή στέγης.

Οι στεγανοποιήσεις που είτε συνδυάζονται με θερμομονώσεις είτε όχι, προστατεύουν αποτελεσματικά τις οροφές των κτιρίων και διατηρούν την άνεση και την υγιεινή στο εσωτερικό περιβάλλον.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για τη στεγανοποίηση οριζόντιων δομικών στοιχείων: Με επαλειφόμενα υλικά, με επικόλληση ασφαλτόπανου, με μεμβράνες PVC ή με τσιμεντοειδή υλικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου, που έχουν διάρκεια ζωής έως και 25 χρόνια.

Στην ALESCO αναλαμβάνουμε κάθε είδους εφαρμογή με το εξειδικευμένο συνεργείο μας και υλικά από πιστοποιημένους κατασκευαστές.

Search Alesco | Τεχνικό Γραφείο
Share:
Profiles:
Open

ESPA