Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι ένα ενεργητικό ηλιοθερμικό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια. τα ηλιοθερμικά συστήματα συλλέγουν ηλιακή ακτινοβολία και την μετατρέπουν σε θερμική ενέργεια, είτε μέσω ανοικτού κυκλώματος με απευθείας θέρμανση του νερού χρήσης, είτε μέσω κλειστού κυκλώματος χρησιμοποιώντας εναλλάκτη θερμότητας για τη θέρμανση του νερού.

Ανάλογα με τις ενεργειακές πηγές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, οι ηλιακοί θερμοσίφωνες διακρίνονται σε:

*Διπλής ενέργειας: Λειτουργούν είτε με ηλιακή είτε με ηλεκτρική ενέργεια, όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια.

*Τριπλής ενέργειας: Έχουν όλα τα πλεονεκτήματα του ηλιακού διπλής ενέργειας και επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως θερμαντικό μέσο το ζεστό νερό που παράγεται από το σύστημα θέρμανσης.

Search Alesco | Τεχνικό Γραφείο
Share:
Profiles:
Open

ESPA