Φωτοβολταϊκά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο της για το 2020 το 20% της κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι εξαιρετικά αποδοτική στην χώρα μας λόγω της μεγάλης περιόδου ηλιοφάνειας που επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της, καθώς και του πλεονεκτήματός τους να έχουνε την μέγιστη παραγωγή τους ακριβώς εκείνες τις ώρες της ημέρας που και η κατανάλωση (ζήτηση) φτάνει στο μέγιστο.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα  διακρίνονται σε δύο ευρείες κατηγορίες:

  • Τα αυτόνομα συστήματα (off-grid ή stand-alone) όπου δεν υπάρχει διασύνδεση με το δίκτυο (ΔΕΗ)
  • Τα διασυνδεδεμένα συστήματα με το δίκτυο (on-grid ή grid-connected)

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – OFF GRID

null

Μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό εξοχικών κατοικιών, σκαφών, αγροικιών, θερμοκηπίων, τροχόσπιτων, και απομακρυσμένων σταθμών διαφόρων μετρήσεων.

Το βασικό πλεονέκτημα του αυτόνομου συστήματος είναι ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν σε περιοχές που δεν υπάρχει δίκτυο ηλεκτρισμού.

Πλέον η αυτόνομη ηλεκτροδότηση με φωτοβολταϊκά αυτόνομα είναι όχι μόνο οικονομική αλλά και αξιόπιστη. Με σωστό υπολογισμό των φορτίων που πρέπει να καλυφθούν, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να είναι αδιάλειπτη και ικανή να τροφοδοτήσει οποιοδήποτε φορτίο.

null

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – OFF GRID

Το βασικό πλεονέκτημα του αυτόνομου συστήματος είναι ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν σε περιοχές που δεν υπάρχει δίκτυο ηλεκτρισμού.

null

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - GRID CONNECTED

Η κατανάλωση γίνεται κοντά στην παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες στα καλώδια
- Τα νοικοκυριά μπορούν να ξεχάσουν το κόστος ρεύματος και να μην εξαρτώνται από τις τιμολογιακές πολικές των εκάστοτε εταιρειών.
- Μειώνονται οι εκπομπές CO2

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - GRID CONNECTED

null

Ο ιδιοκτήτης του συστήματος που είναι αυτοπαραγωγός, μπορεί, να καταναλώσει όση ηλεκτρική ενέργεια χρειάζεται και να πουλάει την υπόλοιπη, έναντι προσυμφωνημένης τιμής στο βασικό δίκτυο (fed in tariff). Επίσης έχει τη δυνατότητα, όταν δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια, να καλύπτει τις ανάγκες του από το βασικό δίκτυο, με χρέωση σε αυτόν από την εταιρεία που εκμεταλλεύεται το βασικό δίκτυο.

Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος είναι ότι δεν απαιτούνται συσσωρευτές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η ισχύς ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να είναι από μερικά kW εως και μεγάλες εγκαταστάσεις (πάρκα) αρκετών MW.

Στην κατηγορία των διασυνδεδεμένων συστημάτων υπάρχει και η υποκατηγορία των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για αυτοπαραγωγή (net metering). To net metering εδράζεται στη λογική της αποκεντρωμένης, κατανεμημένης παραγωγής όπου ο κάθε χρήστης – κατοικία ή επιχείρηση – παράγει την ενέργεια που καταναλώνει.

Ο χρήστης πληρώνει την ετήσια διαφορά της παραγόμενης ενέργειας απ’ την ενέργεια που καταναλώνει – εξ’ ου και net (καθαρή). Τα παραπάνω συστήματα είναι πλέον πολύ διαδεδομένα και στην χώρα μας, έχοντας τα εξής πλεονεκτήματα:

–      Η κατανάλωση γίνεται κοντά στην παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες στα καλώδια

–      Τα νοικοκυριά μπορούν να ξεχάσουν το κόστος ρεύματος και να μην εξαρτώνται από τις τιμολογιακές πολικές των εκάστοτε εταιρειών.

–      Μειώνονται οι εκπομπές CO2

Search Alesco | Τεχνικό Γραφείο
Share:
Profiles:
Open

ESPA