ΚΤΙΡΙΑΚΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ

Αναλαμβάνεται η εκπόνηση όλων των μελετών από διπλωματούχους Μηχανικούς, για έκδοση αδειών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς:

  • Οικοδομικές άδειες (Κατοικίες, Ξενοδοχειακές μονάδες, Επαγγελματικοί χώροι)
  • 3D σχεδιασμός
  • Ανακαινίσεις
  • Ρυθμίσεις αυθαιρέτων
  • Βεβαιώσεις Μηχανικού
Search Alesco | Τεχνικό Γραφείο
Share:
Profiles:
Open

ESPA