ΜΕΛΕΤΕΣ

Αναλαμβάνεται η εκπόνηση όλων των μελετών από διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς, για έκδοση αδειών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

null

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Για όλες τις παρακάτω κατηγορίες ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εκπονούνται πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων και παρέχονται αναλυτικά τεύχη υπολογισμών.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

null

Για όλες τις παρακάτω κατηγορίες ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εκπονούνται πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων και παρέχονται αναλυτικά τεύχη υπολογισμών. Παρέχεται επιπροσθέτως, πλήρης επιμέτρηση απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών καθώς και αναλυτική προσφορά εγκατάστασης.

 • Μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας
 • Μελέτες θέρμανσης
 • Μελέτες κεντρικού & Ημικεντρικού κλιματισμού
 • Μελέτες εξαερισμού – αερισμού
 • Μελέτες εγκαταστάσεων υγραερίου
 • Ηλεκτρολογικές μελέτες – Μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτες υποσταθμών μέσης τάσης
 • Μελέτες φωτισμού
 • Μελέτες φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Ενεργειακές μελέτες – Μελέτες ΚΕΝΑΚ
 • Μελέτες υδραυλικών έργων και εγκαταστάσεων
 • Μελέτες ανελκυστήρων και ανυψωτικών συστημάτων

Εφαρμόζοντας τις μελέτες μας στην πράξη, εγγυόμαστε την αξιοπιστία και ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την αποτελεσματική οργάνωση του εργοταξίου καθώς και τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των υλικών και του εξοπλισμού.

ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΗ

null

Αναλαμβάνεται από έμπειρους μηχανικούς η διεκπεραίωση διαδικασιών ηλεκτροδότησης και αδειοδότησης από το ΔΕΔΔΗΕ πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, όπως:

 • Συμβατικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης κτιριακών έργων
 • Βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • Ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την σύνδεση εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα)
 • Εγκαταστάσεις συστημάτων γείωσης (θεμελιακή γείωση, περιμετρική γείωση, τριγωνικές γειώσεις, κ.λ.π).
null

ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΗ

Αναλαμβάνεται από έμπειρους μηχανικούς η διεκπεραίωση διαδικασιών ηλεκτροδότησης και αδειοδότησης από το ΔΕΔΔΗΕ πάσης φύσεως εγκαταστάσεων

null

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Οι ενεργειακές μελέτες ή μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας εκπονούνται σε νέα ή υφιστάμενα οικήματα διαφόρων χρήσεων και έχουν ως στόχο να προσδιορίσουν την ενεργειακή ταυτότητα του κτηρίου ή της κτιριακής μονάδας, να αποτιμήσουν άσκοπες καταναλώσεις ενέργειας και να προτείνουν οικονομικές και απλές λύσεις με άμεσα αποτελέσματα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

null

Οι ενεργειακές μελέτες ή μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας εκπονούνται σε νέα ή υφιστάμενα οικήματα διαφόρων χρήσεων και έχουν ως στόχο να προσδιορίσουν την ενεργειακή ταυτότητα του κτηρίου ή της κτιριακής μονάδας, να αποτιμήσουν άσκοπες καταναλώσεις ενέργειας και να προτείνουν οικονομικές και απλές λύσεις με άμεσα αποτελέσματα.

Αναλαμβάνουμε:

 • Υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) όλων των κατηγοριών.
 • Εκπόνηση μελέτης ΚΕΝΑΚ στο σύνολο της (κτηριακή και ηλεκτρομηχανολογική) που αφορά την έκδοση οικοδομικής αδείας νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου άνω των 50 τ.μ.
 • Εκπόνηση Μελετών Εξοικονόμησης Ενέργειας για πάσης φύσεως κτήρια και επιχειρήσεις καθώς και για το πρόγραμμα ”ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ”.

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

null

Υλοποιούμε μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για κάθε χώρο και δραστηριότητα, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες εγκαταστάσεις.

Αναλαμβάνουμε,  μελέτες πυρασφάλειας που περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης με πυρανιχνευτές καπνού, μπουτόν, σειρήνες, ανιχνευτές αερίων κ.λ.π. ή με αυτόματα υδροδοτικά αντλητικά πυροσβεστικά συγκροτήματα νερού (αντλίες πυρόσβεσης) κατάλληλα για σύνδεση με υδραυλικά δίκτυα πυρόσβεσης με πυροσβεστικές φωλιές ή συστήματα καταιονισμού (sprinklers) νερού.

null

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Υλοποιούμε μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για κάθε χώρο και δραστηριότητα, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες εγκαταστάσεις.

null

ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις η άρτια και αξιόπιστη μελέτη είναι ο βασικότερος παράγοντας για να επιτευχθεί άρτια κατασκευή, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής και της εμφάνισης βλαβών.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

null

Στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις η άρτια και αξιόπιστη μελέτη είναι ο βασικότερος παράγοντας για να επιτευχθεί άρτια κατασκευή, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής και της εμφάνισης βλαβών.

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, τη χωροθέτηση, την αδειοδότηση και την κατασκευή – επίβλεψη του έργου καθώς και τη συστηματική συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Η κατασκευαστική και μελετητική εμπειρία μας δίνει το πλεονέκτημα να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε οποιονδήποτε τύπο και μέγεθος φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΣΠΑ

null

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με εξειδικευμένα μελετητικά γραφεία αναλαμβάνει την υλοποίηση μελετών επενδυτικών σχεδίων για όλα τα προγράμματα. Απευθυνθείτε σε μας για νας σας προτείνουμε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

null

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΣΠΑ

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με εξειδικευμένα μελετητικά γραφεία αναλαμβάνει την υλοποίηση μελετών επενδυτικών σχεδίων για όλα τα προγράμματα.

Search Alesco | Τεχνικό Γραφείο
Share:
Profiles:
Open

ESPA