Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον ΙΙ

Στις 8 Φεβρουαρίου 2018 υπογράφτηκε από τον υπουργό περιβάλλοντος η κοινή υπουργική απόφαση προκήρυξης του νέου «Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον» η οποία περιλαμβάνει και τον οδηγό εφαρμογής. Το νέο πρόγραμμα έχει διαθέσιμους πόρους  250 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας του κτιριακού δυναμικού της χώρας.