ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ALESCO A.E. συμμετέχει στην νέα αντίληψη για το ρόλο των εταιρειών και προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με τον όρο ESG (environmental – social – governance) , να είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας μας διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας δημιουργώντας αξία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

1. Τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στεγάζονται στο πρώτο κτίριο που κατασκευάστηκε στην Ήπειρο, ενεργειακής κλάσης Α+. Η κατασκευή του κτιρίου όπως και τα συστήματα που χρησιμοποιεί αποσκοπούν, στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος στο περιβάλλον.

2. Τα έργα τα οποία κατασκευάζει ή συμμετέχει η εταιρεία μας στοχεύουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος με απώτερο σκοπό τη μηδενική εκπομπή ρύπων και με την εκμετάλλευση όπου είναι εφικτό των Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

3. Η πλειοψηφία των στελεχών διαμορφώνει την καθοδήγηση της εταιρείας, που λαμβάνουν με διαφανείς μεθόδους τις περισσότερες σημαντικές αποφάσεις, ενώ συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση των συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου.

Τέλος με μεγάλη μας τιμή και χαρά, να αναφέρουμε ότι συμμετέχουμε ως χορηγοί σε διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις παροτρύνοντας τη συμμετοχή στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, σε πολιτιστικά δρώμενα κ.α.

Search Alesco | Τεχνικό Γραφείο
Share:
Profiles:
Open

ESPA